Polityka prywatności

Polityka prywatności w serwisie nawidelcu.pl

Wydawcą i administratorem nawidelcu.pl (zwanego dalej „Serwis”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Mavika Sp. z o.o. (dalej: Mavika).

Właściciel serwisu zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204);
  2. Dane dotyczące Użytkowników Serwisu nie będą przez Mavika ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim;
  3. Dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. Mavika gromadzi dane dotyczące Użytkowników Serwisu w celach:
    1. komunikacji Serwisu nawidelcu.pl z Użytkownikami
    2. realizacji usługi dostępu do Serwisu;
  4. Użytkownik Serwisu może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez Serwis nawidelcu.pl oraz o ich poprawienie lub usunięcie.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Serwis nawidelcu.pl.

Pliki cookies

Właściciel serwisu stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania). Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania właścicielowi serwisu danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Serwisu.

Wyłączenie mechanizmu cookies przez użytkownika Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do danych przechowywanych przez właściciela serwisu, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Dane gromadzone są pod adresem:

Mavika Sp. z o.o.
ul. Żelazna 17D
40-851 Katowice

Wniosek o wgląd, zmianę lub usunięcie danych może zostać złożony osobiście lub przesłany za pomocą poczty elektronicznej na adres:

[email protected]

[email protected]