Autorem wpisu jest: ItaBo

1 listopada 2003 roku weszło w życie Rozporządzenie Unii Europejskiej (nr 1513/2001), które wprowadziło ścisłe opisy i definicje oliw z oliwek i oliw z wytłoczyn oliwnych.

Wg unijnych klasyfikacji oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia otrzymywana jest z owoców oliwek wyłącznie w procesach mechanicznych lub fizycznych, realizowanych w warunkach zapobiegających zmianom właściwości oliwy. Powstają one z owoców poddanych jedynie myciu, dekantacji i odwirowaniu. W tej grupie znajduje się:

  • Oliwa z oliwek ekstra z pierwszego tłoczenia: o poziomie wolnej kwasowości, wyrażonym w zawartości kwasu oleinowego nie wyższej niż 0,8 g na 100 g, posiadająca cechy zgodne z wymogami przewidzianymi dla tej kategorii;
  • Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia: o wolnej kwasowości na poziomie do 2 g na 100 g, posiadająca cechy zgodne z wymogami przewidzianymi dla tej kategorii;
  • Oliwa z oliwek lampante: o wolnej kwasowości powyżej 2 g na 100 g i/lub posiadająca inne cechy niż te przewidziane dla tej kategorii.

Oliwa z oliwek rafinowana to oliwa otrzymana w procesie rafinacji oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, o poziomie wolnej kwasowości nieprzekraczającym 0,3 g na 100 g, posiadająca cechy zgodne z wymogami dla tej kategorii.

Trzecią kategorią jest oliwa składająca się z oliw z oliwek rafinowanych i oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. Oliwa otrzymana z mieszanki oliwy z oliwek rafinowanej i oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia niebędącej oliwą lampante, z poziomem wolnej kwasowości wyrażonej w zawartości kwasu oleinowego nie wyższej niż 1 g na 100g, posiadająca cechy przewidziane dla tej kategorii.

Ponadto występują także oliwy z wytłoków oliwnych:

  • oliwa z oliwek z wytłoków surowa – to oliwa otrzymana za pomocą rozpuszczalników lub w procesach fizycznych lub też oliwa odpowiadająca z punktu widzenie niektórych cech oliwie lampante, za wyjątkiem oliwy otrzymanej w procesie reestryfikacji mieszanek z olejami innego rodzaju, posiadająca cechy zgodne z przewidzianymi dla tej kategorii.
  • oliwa z wytłoków oliwnych rafinowana – otrzymana jest z rafinacji oliwy z wytłoków oliwnych surowych z poziomem wolnej kwasowości wyrażonym w zawartości kwasu oleinowego nie wyższej niż 03 g na 100 g, posiadająca cechy zgodne z przewidzianymi dla tej kategorii.
  • oliwa z wytłoków oliwnych – otrzymana z mieszanki oliwy z wytłoków oliwnych rafinowanych i oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia innej niż lampante, z poziomem wolnej kwasowości wyrażonym w zawartości kwasu oleinowego nie wyższej niż 1 g na 100 g , posiadająca cechy zgodne z wymaganymi dla tej kategorii.