Autorem wpisu jest: Barman Service

Podstawą oceny pracy barmana jest określenie właściwych standardów przypisanych do konkretnego stanowiska pracy. I tak obsługa baru w hotelowej restauracji i jej specyfika będzie zdecydowanie różna od  klubowej, czy też pubowej formy service`u. Niemniej jednak, goście świadomie wybierający miejsce konsumpcji, odpoczynku, relaksu i zabawy oczekują zawsze najwyższej jakości, odpowiadającej specyfice danego miejsca i wspólnie kreowanej atmosferze. Inaczej przecież dobierzemy kryterium oceny pracy barmana w pubie, do którego wpadamy codziennie, aby spotkać znajomych, od miejsca, które odwiedzamy rzadziej, czekając na specjalną okazję.
Czy istnieje w takim układzie obiektywne kryterium oceny pracy barmana? Otóż tak k o m p e t e n c j e!

Definiując kompetencje jako czynniki, które zapewniają zdolność skutecznego działania, jest to pojęcie szersze od kwalifikacji. Podstawą świadomej i efektywnej pracy za barem są: wiedza i umiejętności, które należy traktować jako niezbędne narzędzie pracy, ale również cechy osobowe, które decydują o możliwości płynnego komunikowania z gośćmi.

Wiedza często jest podstawą, ale nie może pozostawać celem samym w sobie, bo przecież nie zawsze encyklopedia koktajli, którą przecież każdy szanujący się barman ma w głowie, gwarantuje spełnienie naszych oczekiwań, bywa, że jest wręcz przeciwnie. Barman kompetentny to także osoba posiadająca doświadczenie. Istotne jednak, by nie przeszkadzało ono w skutecznym działaniu, ponieważ to właśnie ten termin „skuteczność”, jest cechą tworzącą istotę kompetencji i odróżnia to pojęcie od kwalifikacji. Dla restauratorów najważniejszym kryterium oceny barmana może pozostawać obrót. A dla gości…?
O tym już wkrótce, w następnych odsłonach kilka praktycznych i pomocnych wskazówek.

Dział tworzony przy współpracy z Barmanservice