Autorem wpisu jest: ZAIKS

Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, zwany utworem, jest chroniony prawem. Wykorzystanie utworu wymaga zgody autora bądź reprezentującej go organizacji zarządzania prawami autorskimi. Stowarzyszenie nasze reprezentuje prawa autorów utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych, (w tym w utworach audiowizualnych, takich jak film, teledysk), utworów choreograficznych, dramatycznych, dramatyczno-muzycznych, muzyczno-choreograficznych. Zgoda na wykorzystanie tych utworów przybiera formę umowy licencyjnej.

Uzyskanie zgody autorów na wykorzystanie utworów w wybranej przez Państwa działalności odbywa się poprzez podpisanie stosownej umowy licencyjnej w dyrekcji okręgowej Stowarzyszenia, terytorialnie właściwej dla miejsca wykorzystania utworów. W celu przygotowania umowy należy wypełnić Wniosek o zawarcie umowy licencyjnej

Żródło: serwis internetowy ZAIKS